Op zoek naar ruimte?

Het park

Wetenschapspark UA bestrijkt een domein van 32 hectaren te midden van rustgevend groen en fraaie waterpartijen die de site een unieke uitstraling geven. Gelegen op de as tussen Brussel en Antwerpen, is het Wetenschapspark goed te bereiken. 

De sfeer op het wetenschapspark is uniek. Het samenbrengen van kennisintensieve bedrijven op één locatie leidt tot kruisbestuiving en synergie, waarbij bedrijven kiezen voor het park mede omwille van aanwezige competenties en de stimulerende sfeer van baanbrekende vernieuwers onder elkaar.

 

Infrastructureel aanbod

Wetenschapspark UA biedt moderne huisvesting en infrastructuur op maatDankzij de diverse vestigingsmogelijkheden kan elke ondernemer steeds een optimale oplossing aangeboden worden. 

Zo kunnen bedrijven opteren voor terbeschikkingstelling, huur, leasing of koop. Het park groeit daardoor als het ware mee met de ondernemers die het huisvest. Wie eerst opteert voor een huurformule kan in een latere fase opteren voor aankoop van een eigen module of zelfs een geheel eigen gebouw.

*Terbeschikkingstelling: verhuur van accomodatie (ingerichte ruimte) inclusief gemeenschappelijke faciliteiten  en ondersteunende service.